Absalon Guldborgsund - Case Sundhedsledelse

Center for Ledelse og oplevelsesdesign Se alle

Absalon Guldborgsund - Case Sundhedsledelse

I Guldborgsund Kommune arbejder man kontinuerligt med at udvikle omsorgen til borgere med demens.
Med midler fra Sundhedsstyrelsen er kommunen netop nu ved at efteruddanne ledere og medarbejdere indenfor demensområdet. I samarbejde med Absalon har lederne deltaget i en praksisnær uddannelse, der har styrket kvaliteten i Borgerkonferencen så det kan komme borgere med demens til gode.
Samarbejdet mellem kommunen og Absalon er en ny måde at arbejde sammen på tværs af organisationer, med udgangspunkt i borgere med demens og de pårørende.