Bachelorpræsenationer - Gruppe 2

Fysioterapeutuddannelsen Se alle

Bachelorpræsenationer - Gruppe 2

De graduerende fysioterapeutstuderende fremlægger deres bachelorprojekter for hinanden.