Unges motivation i uddannelse – hvad betyder det for engagerende undervisning?

PR Se alle

Unges motivation i uddannelse – hvad betyder det for engagerende undervisning?

Noemi Katznelsons oplæg fra Absalondagen, hvor hun giver et forskningsbaseret billede
af unges motivation for og i uddannelse, der kan gøre os klogere på, hvad
der skal til for at engagere de studerende i deres uddannelse og undervisning.