Duration: 54:51
Vært er Lektor Bent Lindhardt fra Center for Skole og Læring.

0 vote(s)

Duration: 45:24
Noemi Katznelsons oplæg fra Absalondagen, hvor hun giver et forskningsbaseret billede
af unges...

0 vote(s)

0 vote(s)

0 vote(s)