Tina Løwenskjold: Børneafdelingen som læringsrum

Forskningens Døgn Se alle

Tina Løwenskjold: Børneafdelingen som læringsrum

Hvordan lærer børn at leve med en kronisk sygdom med dennes konsekvenser for den enkeltes hverdagsliv? Etnografisk felt-studie, deltagerobservationer, semistrukturerede interviews og foto dokumentation. Ved sygeplejerske, MVO, ph.d. studerende ved RUC, Tina Løvenskjold. Forskningens Døgn 2013.