Blended learning på bioanalytikeruddannelsen

UCSJ Læring Se alle

Blended learning på bioanalytikeruddannelsen

Thomas Lausten, underviser på bioanalytikeruddannelsen, fortæller hvordan de har arbejdet med blended learning på uddannelsens modul 3