Steve Wheeler

UCSJ Læring Se alle

Steve Wheeler

Steve Wheeler taler via adobe connect på UCSJs digitaliseringskonference, 15.august 2012 under overskriften:
“Challenges for the teachers (and their students) regarding social media and education today”

Steve Wheeler er lektor i læringsteknologier ved universitetet i Plymouth og har særligt beskæftiget sig med spændingsfeltet mellem nye medier og undervisning og læring.

Se mere på hans hjemmeside http://steve-wheeler.net/ og/eller
Følg ham på twitter https://twitter.com/timbuckteeth og/eller
Følg med på hans blog learning with ’e’s http://steve-wheeler.blogspot.dk/