Matematik på dansk, svensk og norsk

Forskning og Innovation Se alle

Matematik på dansk, svensk og norsk

Det matematiske sprog er grænseløst, og elever i folkeskolerne i Danmark, Norge og Sverige lærer det samme i matematikundervisningen i de tre lande. Derfor udvikler nordiske matematiklærere et fælles nordisk undervisningsforløb under projektet Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU). Projektet bidrager til at øge elevernes kendskab til de nordiske lande.