Tagget med introdag

På Introdagen blev de nye medarbejdere præsenteret for hinanden og for deres nye arbejdsplads University...
Filmloop til introdagen for nye medarbejdere 23/2 2015.