Forskningens Døgn

Forskningens Døgn 2013.
Biologisk metode. Ved ph.d. Marianne Nielsen, ph.d. Rune Andersen, bioanalytikerunderviser Heidi Hvid...
Et Grounded Theory studie. Ved lektor, ergoterapeut, cand. pæd. ph.d. studerende ved Syddansk Universitet,...
Et kvalitativt studie. Ved fysioterapeut, master of public health, Marianne Lindahl. Forskningens Døgn 2013.
Ved sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Britta Hørdam.
Empowerment for kronikere. Regional indsats. Ved MPH, konsulent i Region Sjælland ”Sundhedsprofilen”....
Ved lektor, sygeplejerske, cand.cur. Kitt Vestergård og lektor, sygeplejerske, cand.pæd. Bettan Bagger.
Etnografisk feltarbejde. Ved sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Vibeke Østergaard Steenfeldt.
Ved Chef for Forskning og Innovation Niels Henrik Helms. Forksningens Døgn 2013.
Britta Hørdam byder velkommen til 2. dagen for UCSJ's deltagelse i Forksningens Døgn 2013 fra Campus Næstved.
Fænomenografi: At forske i pædagogiske praksis med fokus på menneskers oplevelser af sociale fænomener –...
Ved lektor, cand. scient. pol., ph.d. studerende ved SDU, Niels Michelsen. Forskningens Døgn 2013
Aktionsforskning baseret på Vygotskis socialisationsteori og æstetik teori (Hohr, Bolton, Drotner). Ved...
Hvordan lærer børn at leve med en kronisk sygdom med dennes konsekvenser for den enkeltes hverdagsliv?...
Ved sygeplejerske, cand. pæd., ph.d. studerende ved Aarhus Universitet og Slagelse Sygehus, Sygehus Syd...